Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky » Formování profese interkulturní pracovník/ce v České republice

Formování profese interkulturní pracovník/ce v České republice

6. leden 2015 | autor: InBáze | počet zobrazení: 8433

Skončil dvouletý projekt Formování profese „sociokulturní mediátor“ – inspirace portugalským modelem financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu, který v partnerství s Vysokým komisariátem pro imigraci a interkulturní dialog, ACIDI, I.P. v Portugalsku v období 1. 12. 2012 – 30.11. 2014 realizovala nevládní organizace InBáze, o.s., která se dlouhodobě zabývá integrací migrantů zejména v Praze. Cílem projektu bylo sjednotit praxi jednotlivých nevládních organizací při zaměstnávání migrantů v roli tlumočníků, asistentů, mediátorů, systémově ukotvit a profesionalizovat službu, jejímž cílem je snížení jazykových a sociokulturních bariér při jednání migrantů s veřejnými institucemi. Danou pozici jsme dle inspirace z Portugalska původně pojmenovali sociokulturní mediátor, nyní ji nazýváme zejména z důvodů rozdílných kompetencí námi formované profese a profilu mediátora dle Zákona o mediaci č. 202 z roku 2012 interkulturní pracovník/ce.

Celý text ke stažení

formát PDF

Celý text

Skončil dvouletý projekt Formování profese „sociokulturní mediátor“ – inspirace portugalským modelem (registrační číslo cz.1.04/5.1.01/77.00416) financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu, který v partnerství s Vysokým komisariátem pro imigraci a interkulturní dialog, ACIDI, I.P. v Portugalsku v období 1. 12. 2012 – 30.11. 2014 realizovala nevládní organizace InBáze, o.s., která se dlouhodobě zabývá integrací migrantů zejména v Praze.

Cílem projektu bylo sjednotit praxi jednotlivých nevládních organizací při zaměstnávání migrantů v roli tlumočníků, asistentů, mediátorů, systémově ukotvit a profesionalizovat službu,  jejímž cílem je snížení jazykových a sociokulturních bariér při jednání migrantů s veřejnými institucemi. Danou pozici jsme dle inspirace z Portugalska původně pojmenovali sociokulturní mediátor, nyní ji nazýváme zejména z důvodů rozdílných kompetencí námi formované profese a profilu mediátora dle Zákona o mediaci č. 202 z roku 2012 interkulturní pracovník/ce.

Mezi hlavní výstupy projektu patří:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům akreditovaný ve spolupráci s CARITAS Vyšší odbornou školou sociální Olomouc. Kurz měl 250 hodin, ze kterých 40 hodin tvořila praxe, a proběhl v 6 jazykových verzích: ruština, angličtina, čínština, mongolština, arabština a vietnamština. Kurz úspěšně absolvovalo 17 nyní akreditovaných interkulturních pracovníků. Veškeré materiály jednotlivých bloků jsou nyní přístupné skrze on-line aplikaci Moodle.

Dalším významným výstupem projektu jsou slovníky pro interkulturní práci obsahující zhruba 1000 hesel z oblastí, se kterými se migranti během svého života v ČR setkávají. Vybraná slovní zásoba se týká např. cizinecké legislativy, pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, podnikání, bydlení, neziskových organizací, migrace, azylu a integrace. Slovník jsme vydali v sedmi jazykových verzích: česko-anglický, česko-ruský, česko-španělský, česko-arabský, česko-čínský, česko-vietnamský a česko-mongolský.

 

Výstupy analýz, teoretická a metodická východiska interkulturní práce a její průnik do dalších disciplín jsou shromážděny v publikaci Formování profese interkulturní pracovník(ce). Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice