Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky » Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem

Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem

3. duben 2013 | autor: InBáze Berkat | počet zobrazení: 4430

InBáze, o.s. zahájila realizaci dvouletého inovativního projektu v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost - Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem. Cílem projektu je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v CR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

InBáze, o.s. zahájila realizaci dvouletého inovativního projektu v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost - Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem. Cílem projektu je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v CR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

 

Hlavním zaměřením projektu - formování profese sociokulturních mediátorů - je založení a rozvoj tematické sítě tvořené zahraničním partnerem z Portugalska ACIDI, I.P.(Alto Comissariado para a Imigraçio e Diálogo Intercultural - Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), českými nevládními organizacemi pracujícími s migranty, Asociací mediátorů, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR - gestorem integrační politiky cizinců, Ministerstvem práce a sociálních věcí - oddělením zahraniční zaměstnanosti a CARITAS Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

 

Na základě analýzy a sdílení zkušeností úspěšně aplikovaných portugalským partnerem, dalšími zahraničními institucemi a českými členy sítě, kteří se profilují v oblasti zaměstnávání migrantů coby sociokulturních mediátorů na imigračním úřadě a v dalších institucích zabývajících se cizineckou agendou, dojde k přenosu dobré praxe a etablování profese exkluzivně formované pro ohroženou skupinu na trhu práce v České republice, tj. pro imigranty a azylanty.

 

Cílem je tedy posílit zaměstnatelnost imigrantů s využitím jejich specifických znalostí a dovedností (znalost více jazyků a orientace ve více kulturách) prostřednictvím etablování profese sociokulturních mediátorů, nastavení jejich vzdělávání a zajištění jejich institucionálního zázemí tak, aby mohli kvalifikovaně vykonávat svoji práci. Aktivity v rámci sítě povedou k vytvoření vzdělávacího modulu (e-learningová a praktická forma), jeho akreditaci MPSV a následné pilotáži. Kurz bude otevřen migrantům z celé ČR. Vyškolení mediátoři budou své služby poskytovat prostřednictvím nevládních organizací v rámci celé ČR zejména na pracovištích oddělení pobytu cizinců OAMP MVČR. Podporu projektu vyjádřilo v přiloženém dopise MVČR Odbor azylové a integrační politiky a MPSV - oddělení zaměstnanosti cizinců a nevládní organizace pracující s migranty. Udržitelnost vzdělávacího modulu garantuje CARITAS VOŠs v Olomouci.

 

V českém kontextu zatím chybí systémové ukotvení této profese, a proto chce projekt přinést nejen zajímavé zkušenosti zahraničních kolegů, ale také otevřít debatu mezi českými institucemi, které se u nás migračním tématům věnují, o společenské poptávce po této profesi. O dalším dění vás budeme dále informovat na nově vznikajícím webu www.sociokulturnimediatori.cz

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice