Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace před cestou za prací » Příští zastávka - předodjezdový balíček pro cizince ze třetích zemí migrujících do ČR

Příští zastávka - předodjezdový balíček pro cizince ze třetích zemí migrujících do ČR

25. březen 2013 | počet zobrazení: 4142

Projekt NNO Slovo 21 je určen především pro ty cizince, kteří se chystají svou domovinu teprve opustit. Takzvaný „předodjezdový balíček“, který bude obsahovat DVD s filmem a informační brožuru, nabídne rozšíření informací o legálních možnostech příjezdu do ČR a případných rizicích pro dodržení legálního statutu cizinců ze třetích zemí. "Předodjezdový balíček" obsahuje nejen 30minutový film o ČR, ale také informační brožuru pojednávající o nutných krocích k získání a posléze k udržení legálního statusu cizinců ze třetích zemí po příjezdu do České republiky. Snahou je, aby se formou osvěty prostřednictvím filmu i informační brožury omezila možná rizika pádu do neregulérního postavení a obchodování s lidmi - včetně pracovního vykořisťování, které je na celém světě denní realitou pro stovky tisíc lidí. Cizincům, kteří se chystají opustit svou rodnou zemi za účelem začít nový život v České republice, se tak již v prvopočátku dostane dostatek informací před vydáním víza i po jeho obdržení.

 

Projekt je určen především pro ty cizince, kteří se chystají svou domovinu teprve opustit. Takzvaný „předodjezdový balíček“, který bude obsahovat DVD s filmem a informační brožuru, nabídne rozšíření informací o legálních možnostech příjezdu do ČR a případných rizicích pro dodržení legálního statutu cizinců ze třetích zemí.

"Předodjezdový balíček" obsahuje nejen 30minutový film o ČR, ale také informační brožuru pojednávající o nutných krocích k získání a posléze k udržení legálního statusu cizinců ze třetích zemí po příjezdu do České republiky. Snahou je, aby se formou osvěty prostřednictvím filmu i informační brožury omezila možná rizika pádu do neregulérního postavení a obchodování s lidmi - včetně pracovního vykořisťování, které je na celém světě denní realitou pro stovky tisíc lidí. Cizincům, kteří se chystají opustit svou rodnou zemi za účelem začít nový život v České republice, se tak již v prvopočátku dostane dostatek informací před vydáním víza i po jeho obdržení.

INFORMAČNÍ BROŽURA

Brožura obsahuje základní informace pro občany zemí mimo EU, kteří plánují příjezd do České republiky na déle než 90 dnů - budou si tak muset zažádat a dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Brožura například vysvětluje, co vše je potřebné pro jejich získání,  popisuje možné účely pobytu (studium, zaměstnání nebo podnikání).  Původně měl v rámci projektu vyjít pouze leták. Expertní skupina, která brožuru připravila a jejíž členové jsou zástupci OAMP MV ČR, AIOM, Slovo 21 se ale vzhledem k množství potřebných informací pro cizince rozhodla pro materiál obsahující komplexnější informace.

Brožura nevěnuje pozornost jen důležitým náležitostem před odjezdem cizince z jeho rodné země, ale i bezprostředně po příjezdu do Česka. Vysvětluje, co je ohlašovací povinnost, biometrika, jak se hlásí změny osobních údajů, jak se prodlužuje pobyt nebo jak vycestovat do jiných států Schengenu a EU. Čtěnář se z brožury například také dozví, co je potřeba pro krátkodobé pozvání rodinných příslušníků. Zároveň je v brožuře věnována pozornost možným rizikům obchodování s lidmi a neregulérního pobytu a práce. Obsahuje také důležité kontakty pro cizince v ČR a tzv. "checklist", kde si cizinec bude odškrtávat své povinnosti.

Brožura vyšla v nákladu 5000 kusů ve stejných jazykových mutacích jako film - angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.

 

 

 

KRÁTKÝ FILM


Z filmu se například dozví, jaké jsou náležitosti při žádání o vízum, co si cizinec před odjezdem nesmí zapomenout, co musí ze zákona udělat a dodržet a co jej v Česku první dny čeká. Film, který vyšel v nákladu 5 000 kusů, ve své první polovině cizincům ve zkratce zprostředkuje to, co se obtížně popisuje slovy, jako například prostředí v ČR nebo životní styl. Jeho cílem není cizince lákat k imigraci do ČR, ale umožnit jim odpovědné rozhodnutí na základě relevantních informací, konkrétních představ i vědomí případných rizik. Zároveň jim může usnadnit první kroky v České republice k začleňování do společnosti. Film má originální a přehlednou formou zaujmout pozornost cizinců - diváků, a to v pěti různých jazykových mutacích – češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Zajímavým a vtipným způsobem odpoví na hlavní otázky, které zajímají cizince chystající se do ČR – od legálně-právnických otázek, přes kulturu až po sociální a zdravotnický systém. Divák se tak po zhlédnutí “Příští zastávky“ například dozví, kde přesně leží srdce Evropy a jaké je jeho hlavní město, státní symboly a náboženské vyznání. Kolik obyvatel Praha má a jak a v čem ve městech lidé bydlejí. Film přibližuje i politický systém, který v zemi vládne. Cizinec se tak kromě těchto informací může dozvědět, že většina letecké přepravy se v ČR realizuje přes Letiště Václava Havla, které ročně přepraví kolem 10 milionů pasažérů. Možnost přicestování se také nabízí jednou z nejhustších železničních sítí v Evropě, kterou se Česko může pyšnit. Průvodkyně filmu Jana názorně divákovi ukazuje nejen pohybování se po Praze městkou hromadnou dopravou, která je jednou z nejspolehlivějších dopravních prostředků v zemi, ale také železniční a autobusovou, se kterou se dá pohodně dopravit i do ostatních krajů republiky a okolních států. Informace ve filmu se dotýkají také českého podnebí. Cizinec je tak z videa připraven na čtvero roční období, které se vyznačuje opakovanou pravidelnou změnou počasí. Snímek nezapomíná ani na školní povinnou docházku a úřední jazyk – češtinu.

 

Divák může názorně zhlédnout případná rizika, která mohou nastat v případě, že nebude mít dostatek informací pro příjezd do ČR. Jako první ze tří hrdinů filmu se představuje Igor pocházející z Ukrajiny, který se doslechl o zprostředkovateli práce, jenž dokáže rychle vyřídit potřebná povolení pro práci v Čechách. Přestože se mu zdály poplatky za pracovní povolení vysoké a musel si na ně vypůjčit od rodiny, rozhodl se to risknout. Igor měl tak slíbenou práci ve strojírenské firmě, ale zprostředkovatel mu řekl, že jediná volná práce je na stavbě a za daleko méně peněz, než byla prvotní dohoda. Igor musel odevzdat pas, aby se mohla vyřídit další povolení a ke svému překvapení také zjistil, že přestože si připlatil, aby nemusel bydlet na ubytovně, stejně na ní skončil. Zprostředkovatel práce mu poté řekl, že vyřízení všech povolení a samotného zaměstnání stálo daleko více peněz, než zaplatil, a bude mu strhávat dlužnou částku každý měsíc z platu. Igorovi tak po pár týdnech došlo, že byl podveden. Zprostředkovateli to ale nestačilo, zklamanému cizinci tak hrozil, že pokud od něj odejde, zruší mu pobyt v ČR. Igor tak nějaký čas dostával pouze malé zálohy za odvedenou práci, které sotva stačily na pokrytí jídla, zbytek si nechával zprostředkovatel. Hrdina se  nakonec rozhodl od zprostředkovatele práce odejít, ale sehnat práci se mu bohužel nedařilo. Dluh své rodině nesplatil a kdoví, jestli se mu to vůbec podaří.

Touhu studovat v Evropě měla druhá ze tří hrdinů snímku Janet z Nigerie, které bylo již předem jasné, že náklady na studiu a život v Praze budou nad její možnosti. Proto se rozhodla ozvat na slibně vypadající inzerát, který avizoval dobře placenou práci a studium za nepříliš vysoký poplatek. Po dvou měsících se tak ocitla na letišti v Praze. Po příletu fungovalo vše podle plánu. Zprostředkovatel vyzvedl Janet ve stanovený čas na letišti a požádal ji o pas, aby jí mohl zařídit zbývající povolení. Večer ji měl vyzvednout a ukázat jí restauraci, kde bude pracovat. Místo toho jí zavedl na odlehlé parkoviště a Janet se tak nic netušící stala obětí organizovaného zločinu.
Oba názorné příběhy jsou sice ve filmu “Příští zastávka“ smyšlené, poukazují na možná rizika při vyřizování pobytu, přesto divákům – cizincům, kteří se chystají do ČR přijet a začít nový život, snímek ve svém závěru přináší autentické příběhy těch, kteří se stali oběťmi vykořisťováním na vlastní kůži a rádi by tak varovali ostatní cizince před špatnou zkušeností. Příští zastávka poskytuje nejen výše zmíněná fakta, ale také srozumitelné informace k tomu, jak správně postupovat při vyřizování všech potřebných žádostí o povolení přes zastupitelský úřad v ČR, až po zaplacení konzulárního poplatku a samotného příjezdu.

Více o projektu naleznete na webových stránkách NNO Slovo 21.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

ENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice