Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace pro pracovníky v ČR » Informace pro pracovníky v ČR

Informace pro pracovníky v ČR

Každý pracovní migrant žijící v České republice by si měl ve vlastním zájmu zjistit informace o svých povinnostech a právech vyplývajících ze zákonů ČR.

Znalost povinností vyplývajících ze zákonů ČR a jejich dodržování je důležitým předpokladem pro zachování legálního pobytu v ČR. Neznalost zákona není v případě problémů omluvou.
 
Povědomí o sociálním systému ČR, o službách poskytovaných úřady ČR i neziskovými organizacemi může významně usnadnit život cizinců v ČR, zejména rodinám s dětmi.
 
V ČR existuje celá řada neziskových organizací, které nabízejí cizincům bezplatnou pomoc při řešení problémů spojených s pobytem v ČR, bezplatnou právní pomoc, jazykové kurzy pomoc při problémech v zaměstnání. Požádejte je o pomoc, pomohou i Vám!
 
Pomoc neziskových organizací je často účinnější a spolehlivější než pomoc nejrůznějších „klientů“ nebo zprostředkovatelů a navíc je bezplatná.
 
Pečlivě si vybírejte osoby, kterým budete důvěřovat. Svěřte raději svoje záležitosti vyškoleným pracovníkům neziskových organizací nežli osobám, kterým jde pouze o jejich zisk.
 
Přílišná závislost na zprostředkovatelích práce, kteří většinou působí jako pracovní agentura, může vést ke ztrátě legálního pobytu, ztrátě peněz, poškození zdraví nebo dokonce k zotročení.
 
 
Na co si dát pozor při jednání se zaměstnavateli
Nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte. Pokud je smlouva psaná jen česky, požadujte její překlad.
Nikomu nedávejte do držení své osobní dokumenty.
Před podepsáním smlouvy si ověřte důvěryhodnost zaměstnavatele.
Zjistěte co nejvíce o pracovní pozici, o mzdových podmínkách a ubytování.
Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně pracovních podmínek nebo jednání vašeho zaměstnavatele, obraťte se o pomoc na neziskové organizace, které Vám pomohou při jednání s českými úřady.
 
Zdravotní pojištění
Podle zákonů ČR musí být každý pracovní migrant pojištěný u některé ze zdravotních pojišťoven.
Pokud máte pracovní smlouvu, musí za Vás platit pojištění zaměstnavatel, který Vám také musí krátce po zahájení práce předat vaši kartu pojištěnce. Pokud v ČR pracujete na živnostenský list, musíte si zdravotní pojištění platit sami.
Existuje několik typů zdravotního pojištění, dbejte vždy na to, abyste měli garantovánu plnou péči.
Zdravotní pojištění dětí cizinců musí platit jejich rodiče.
 
Prodloužení pracovního víza
Platnost pracovního víza je vždy časově omezena, ale platné vízum lze prodloužit. Žádost o prodloužení víza je třeba předložit na Inspektorátu cizinecké policie nejpozději 14 dní před ukončením jeho platnosti. Součástí žádosti o prodloužení víza musí být i platné pracovní povolení, které vydává úřad práce.
Pokud bude platnost Vašeho pracovního víza z nějakého důvodu ukončena, musíte o nové vízum požádat v zemi původu - v Mongolsku.
 
Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra ČR
Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi je určen občanům ČR a cizincům, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi.  
Obchodování s lidmi je závažný zločin, a může být za účelem pracovního nebo sexuálního vykořisťování.
Oběti obchodování s lidmi si často neuvědomují, v jak závažné situaci se nacházejí.
Nejčastější znaky obchodování s lidmi jsou:
  • Nucené nebo násilné zadržování v daném zaměstnání;
  • Zadržování cestovního pasu a dalších dokumentů;
  • Vyplácení nižší mzdy, nežli je stanoveno ve smlouvě;
  • Výhrůžky nebo i násilí vůči pracovníkům nebo jejich rodinám.
Pokud jste se s takovým jednáním setkali, stali jste se možná obětí obchodování s lidmi.
Braňte svá práva a kontaktujte některou NNO nebo Policii ČR!
ČR má program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, v rámci kterého nabízí pomoc a ochranu. Toto jsou některé neziskové organizace, které jsou do tohoto vládního programu zapojeny:
 
La Strada ČR
 SOS Tel:+420 222 71 71 71 nebo 800 077 777
 
Arcidiecézní charita Praha
Projekt Magdala: Tel: +420 737 234 07
 
 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice