Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Pobyt v ČR » Interkulturní pracovníci mají vlastní webovou stránku

Interkulturní pracovníci mají vlastní webovou stránku

31. březen 2015 | autor: InBáze | počet zobrazení: 8074

Nevládní organizace InBáze, o.s. představuje novou webovou stránku www.interkulturnimediace.cz, která vznikla v rámci inovativního projektu realizovaného od roku 2012 – 2014 v partnerství s ACIDI, I.P. Vysokým komisariátem pro imigraci a interkulturní dialog z Portugalska a ve spolupráci se zástupci Odboru azylové a migrační politiky MVČR, Ředitelstvím služby cizinecké policie ČR a 12 nevládními organizacemi. Cílem projektu je systémové ukotvení profese interkulturní pracovník v českém prostředí. Stránka je určena všem, kteří se chtějí dozvědět o nástrojích podpory vzájemného soužití v interkulturní společnosti jako je interkulturní mediace, interkulturní práce a komunitní tlumočení, které jsou v zemích s dlouhou tradicí imigrace běžnou součástí veřejné politiky. Zároveň nabízí informace o dění v českém prostředí – představuje nevládní organizace, které zaměstnávají migranty na poli interkulturní asistence či komunitního tlumočení, zveřejňuje aktuální pracovní nabídky a informuje o možnostech vzdělávání.

Celý text ke stažení

formát PDF

Celý text

Nevládní  organizace  InBáze,  o.s.  představuje  novou  webovou  stránku www.interkulturnimediace.cz,  která  vznikla  v rámci  inovativního  projektu  realizovaného  od roku  2012  –  2014  v partnerství  s ACIDI,  I.P.  Vysokým  komisariátem  pro  imigraci  a interkulturní  dialog  z Portugalska  a  ve  spolupráci  se  zástupci  Odboru  azylové  a  migrační politiky  MVČR,  Ředitelstvím  služby  cizinecké  policie  ČR  a  12  nevládními  organizacemi.

Cílem projektu je systémové ukotvení profese interkulturní pracovník v českém prostředí.
Stránka  je  určena  všem,  kteří  se  chtějí  dozvědět  o  nástrojích  podpory  vzájemného  soužití v interkulturní  společnosti  jako  je  interkulturní  mediace,  interkulturní  práce  a  komunitní tlumočení,  které  jsou  v zemích  s dlouhou  tradicí  imigrace  běžnou  součástí  veřejné  politiky. Zároveň nabízí informace  o dění v českém prostředí  –  představuje nevládní organizace, které zaměstnávají  migranty  na  poli  interkulturní  asistence  či  komunitního  tlumočení,  zveřejňuje aktuální pracovní nabídky a informuje o možnostech vzdělávání.

 V Čechách  je  vznikající  profese  interkulturní  pracovník  novinkou.  Koordinátorka vzdělávacího  kurzu,  který  na  míru  této  profesi  ušila  InBáze,  o.s.,  Dita  Palaščáková  k tomu dodává:  „Je  to  logická  reakce  na  společenské  změny.  Doba,  kdy  česká  společnost  byla výrazně  kulturně  homogenní,  pominula.  Trend  související  s globalizací  je  patrný,  počet cizinců na území České republiky se zvyšuje. Teď je otázka, co česká společnost chce. Buď stavět  bariéry  a  být  uzavřená  –  což  podle  mě  ve  finále  neprospěje  ani  české  společnosti samotné.  Nebo se rozhodne, že proces integrace je obousměrný  –  odpovědní jsou migranti i majoritní společnost.“

 
Překlady  odborných  textů,  články,  analýzy  od  nás  i  ze  zahraničí,  výstupy  mezinárodní konference  o  interkulturní  mediaci,  to  vše  je  uveřejňováno  na  stránce www.interkulturnimediace.cz.  Po skončení kvalifikačního kurzu  pro interkulturní pracovníky na podzim 2014  bude stránka také sloužit organizacím, které hledají připraveného kandidáta 
na podobnou pracovní pozici.
 
Kontakt: 
InBáze, o.s.
Jana Vlastníková, PR pracovnice
vlastnikova@inbaze.cz, 733 785 446
 
 
PROJEKT FORMOVÁNÍ PROFESE „SOCIOKULTURNÍ MEDIÁTOR“ – INSPIRACE PORTUGALSKÝM MODELEM JE PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice